อาการแพ้แอลกอฮอล์

              แพ้แอลกอฮอล์เป็นคำที่คนส่วนใหญ่มักใช้เรียกอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น หน้าแดง ตัวแดง คันตามร่างกาย ลมพิษขึ้น หรือคัดจมูก เป็นต้น ซึ่งจริงๆ แล้วการแพ้แอลกอฮอล์นั้นเป็นภาวะที่พบได้น้อยมาก โดยส่วนใหญ่อาการที่เกิดขึ้นมักมาจากภาวะไม่ทนทานต่อแอลกอฮอล์ที่ส่งผลให้เกิดความผิดปกติที่คล้ายแต่ไม่ใช่ทั้งหมดและไม่ใช่ภาวะเดียวกัน

การแพ้แอลกอฮอล์คือ ภาวะที่หาได้ยาก โดยสาเหตุที่เกิดอาการแพ้มาจากการที่ระบบภูมิคุ้มกันนั้นตอบสนองต่อแอลกอฮอล์รุนแรงมากผิดปกติจึงทำให้เกิดอาการ เช่น ลมพิษ ร่างกายและใบหน้าเกิดผื่นคันและบวม หายใจไม่อิ่มหรือหายใจลำบาก ปวดท้อง อาเจียน เวียนศีรษะ และหมดสติ รวมทั้งภาวะภูมิแพ้เฉียบพลันรุนแรงที่อาจส่งผลให้คลื่นไส้ อาเจียน แน่นหน้าอก เป็นลมพิษ หายใจติดขัดคล้ายภูมิแพ้แต่รุนแรงกว่ามาก โดยภาวะไม่ทนทานต่อแอลกอฮอล์ซึ่งพบได้มากกว่า นั้นมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของเอนไซม์ในทางเดินอาหารที่ไม่สามารถย่อยสลายแอลกอฮอล์ได้หรือย่อยสลายได้น้อยจึงทำให้เกิดอาการผิดปกติที่คล้ายกันแต่ไม่ใช่ทุกอาการ

ภาวะและอาการแพ้อื่นๆ ที่คนมักเข้าใจผิดว่าเป็นการแพ้แอลกอฮอล์

ด้วยอาการผิดปกติจากภายนอกที่คล้ายกัน คนส่วนใหญ่จึงมักเข้าผิดว่าอาการและภาวะต่อไปนี้ว่าเป็นการแพ้แอลกอฮอล์

ภาวะไม่ทนทานต่อฮิสตามีน เกิดจากระดับฮิสตามีนในร่างกายสูงเกินไปหรือเกิดจากเอนไซม์ ซึ่งมีหน้าที่สลายฮิสตามีนจากอาหารทำงานได้ไม่เต็มที่ เป็นผลให้เกิดความผิดปกติคล้ายอาการแพ้ ไวน์นั้นเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีฮิสตามีนสูง หากผู้ที่ขาดเอนไซม์ ดื่มไวน์เข้าไปก็อาจเกิดการแพ้และทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นการแพ้แอลกอฮอล์ได้

หากผู้ที่มีอาการแพ้อาหารเหล่านั้นดื่มเครื่องดื่มที่ตนเองแพ้เข้าไปก็อาจเกิดอาการแพ้ได้ ด้วยเหตุนี้บางคนจึงเข้าใจผิดว่าตนเองนั้นแพ้แอลกอฮอล์โดยไม่ทราบสาเหตุการแพ้ที่แท้จริง

โรคและยาบางชนิด อาการใบหน้าแดงหรือตัวแดงอย่างรุนแรงหลังจากดื่มแอลกอฮอล์นั้น อาจมีสาเหตุมาจากโรคผิวหนังอักเสบโรซาเชีย รวมถึงการใช้ยาบางชนิด เช่น ไนอะซิน เมโทรนิดาโซล ไดซัลฟิแรม และยารักษาโรคผิวหนังอักเสบ อย่างยาโปรโทปิคและยาทาอีลีเดล เป็นต้น

ในขั้นแรกควรไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยว่าเป็นการแพ้แอลกอฮอล์จริงๆ ไม่ได้เกิดจากสาเหตุอื่นที่มักเข้าใจผิด หากทราบแล้วว่าตนเองมีอาการนี้ ควรงดบริโภคแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะจากเครื่องดื่มหรือจากอาหารเพื่อความปลอดภัย

มีอาการแพ้ที่ไม่รุนแรง อาจใช้ยาแก้แพ้เพื่อบรรเทาอาการคัดจมูก หรือผื่นคันได้ แต่ถ้ามีอาการที่บ่งบอกถึงอาการแพ้อย่างรุนแรง ควรใช้ยาเอพิเนฟรีนหรือที่รู้จักกันในชื่ออะดรีนาลีนฉีดเข้าร่างกายทันที เนื่องจากอาการแพ้อาจทำให้เสียชีวิตได้ หากผู้แพ้เคยมีประวัติการแพ้อย่างรุนแรง แพทย์อาจสั่งจ่ายยาเอพิเนฟรีนในรูปแบบปากกาฉีดยาสำหรับพกพาเพื่อให้ผู้ป่วยใช้เมื่อฉุกเฉินจึงควรพกยาติดตัวไว้ตลอดเวลา

การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปนั้นอาจทำให้เกิดโรคได้ นอกจากนี้ แอลกอฮอล์นั้นยังอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วย จึงควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์หรือดื่มในปริมาณเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยในชีวิต