เง็กเซียน ฮ่องเต้

เง็กเซียนฮ่องเต้ ผู้เป็นประมุขแห่งสวรรค์
          ตามความเชื่อลัทธิเต๋าของจีน ผู้ปกครองสวรรค์ที่เป็นใหญ่ที่สุดคือ “เง็กเซียนฮ่องเต้” หรือ “อวี้หวงต้าตี้” หรือแปลว่า “จักรพรรดิหยก” เป็นผู้ปกครองทั้ง 3 ภพ, 10 ทิศ, 4 กำเนิดและ 6 มรรคา เป็นใหญ่เหนือกว่าพญามังกร (เจ้าสมุทร) และพญายม (เจ้านรก) ดูแลตั้งแต่สวรรค์ โลกมนุษย์ จนถึงนรกบาดาล ชาวจีนยกย่องเง็กเซียนฮ่องเต้ให้เป็นประมุขแห่งฟ้า ปกครองเทพทั้งหลายอยู่ที่เทียนกงหรือพระราชวังสวรรค์
           ลักษณะของเง็กเซียนฮ่องเต้จะแต่งตัวคล้ายกษัตริย์ สวมมงกุฎพู่ไข่มุกห้อยระย้า ประทับบนบัลลังก์มังกรสวรรค์ พระหัตถ์ทรงถือพระป้ายซือฮุดอยู่ระดับอก ด้านหลังมีเทพรับใช้สองคนคอยโบกพัด ด้านหน้ามีเทพองครักษ์สององค์ทั้งฝ่ายบู๊และฝ่ายบุ๋น พระองค์ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าสูงสุดตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 14 เป็นต้นมา ชาวจีนถือว่าวันที่ 9 เดือนอ้าย (เดือนหนึ่ง) ตามปฏิทินจันทรคติแบบจีนเป็นวันประสูติของเง็กเซียนฮ่องเต้ ดังนั้นบนสวรรค์จะมีงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เรียกกันว่า อวี้หวงฮุ่ย หมายถึง งานชุมนุมแห่งองค์จักรพรรดิหยก ในวันนั้นเหล่าทวยเทพบนสวรรค์มากมายจะพากันมาคารวะอวยพระพรแด่พระองค์ ส่วนบนโลกมนุษย์ก็จะจัดพิธีสักการะบูชาเรียกกันว่า ไป้เทียนกงซึ่งหมายถึงสักการะเทพสวรรค์
          ทั้งนี้ เรายังสามารถเห็นเง็กเซียนฮ่องเต้ได้ตามธนบัตรกงเต๊กอีกด้วย
                                                            เจ้าแม่หนี่วากับเง็กเซียนฮ่องเต้เกี่ยวข้องกันอย่างไรหรือคะ? - Pantip