Safe Sex ป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร

เกิดค่านิยมผิดๆ ในสังคมของเด็กวัยรุ่นเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ ที่อาจสูงกว่าช่วงเวลาปกติ ทำให้เกิดปัญหาตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรตามมา การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น ทำให้เกิดปัญหาตามมาหลายด้านด้วยกัน เพราะวัยรุ่นยังขาดความรู้หลายอย่าง ที่สำคัญคือเรื่องของการป้องกัน ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรหรือท้องไม่พร้อม ทั้งยังมีในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในกลุ่มวัยรุ่น โดยเฉพาะHIV

ปัญหาที่มาจากการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น คือปัญหาเรื่องการศึกษา เพราะเมื่อมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น มักต้องลาออกหรือพักการเรียน ถึงแม้จะมีกฎหมายคุ้มครองเด็กที่ตั้งครรภ์ไม่ให้ถูกไล่ออกจากสถานศึกษาก็ตาม แต่ยังพบว่าส่วนมากมีปัญหาเรื่องของคนดูแลเด็ก เนื่องจากพ่อแม่ของเด็กวัยรุ่นเองก็ยังทำงานอยู่ ไม่สามารถเลี้ยงดูหลานได้ ทำให้ตัวเด็กต้องดูแลลูกด้วยตัวเอง กลายเป็นข้อจำกัดในเรื่องของการศึกษาไปโดยปริยาย

ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจภายในครอบครัว เนื่องจากเด็กวัยรุ่นยังไม่มีงานทำ ทำให้ประสบปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายสำหรับเลี้ยงดูลูก ส่งผลให้เลี้ยงดูเด็กที่เกิดมาได้ไม่ดีพอ ทำให้เด็กเติบโตขึ้นมาอย่างไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร

เด็กวัยรุ่นตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรมีการพัฒนาตนเองได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากในตัววัยรุ่นเองยังมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อเติบโตไปสู่วัยผู้ใหญ่ แต่เมื่อมีลูกก่อนวัยมักทำให้การพัฒนามีปัญหา เพราะมีอีกหนึ่งชีวิตต้องรับผิดชอบทั้งที่ยังขาดวุฒิภาวะ ส่งผลให้เกิดภาวะเครียด วิตกกังวล หรือซึมเศร้าตามมาในที่สุด

สิ่งที่กระตุ้นให้เด็กวัยรุ่นมีความต้องการทางเพศหรืออยากรู้อยากลอง ส่วนหนึ่งมาจากสมองและอีกส่วนหนึ่งมาจากฮอร์โมน พบว่าในเด็กวัยนี้สมองส่วนของความหลงใหลคลั่งไคล้หรือส่วนของอารมณ์เติบโตมากกว่าสมองส่วนของเหตุผล และมีฮอร์โมนเพศหลั่งออกมามาก ส่งผลให้ความอยากรู้อยากลองในเรื่องเพศนั้นมีมากตามไปด้วย

สิ่งที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรทำเพื่อป้องกันปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร คือการให้ความรัก การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ให้เด็กรู้จักที่จะแยกแยะเป็นตัวของตัวเอง ปลูกฝังให้เด็กรู้จักคุณค่าในตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องประพฤติตนให้เหมือนกับบุคคลอื่น ที่สำคัญต้องสอนเรื่องเพศศึกษาให้เด็กรู้เท่าทันสื่อและเสพสื่ออย่างมีสติ รวมถึงสอนเรื่องการคุมกำเนิดและสอนทักษะการปฏิเสธ

การมีเพศสัมพันธ์ในเด็กวัยรุ่น หลายครั้งพบว่าเกิดจากบรรยากาศพาไปโดยที่ตัวเด็กเองก็ไม่ตั้งใจให้เกิดขึ้น อันดับแรกคือพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์แบบนี้ อย่าไปในสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ หลีกเลี่ยงการอยู่กันสองต่อสองในที่ลับตาคน แต่ถ้าหากตกอยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วต้องรู้จักที่จะปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์หากตนเองยังไม่พร้อม

การดูแลใส่ใจลูกหลานถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาทีหลังไม่ให้เด็กที่จะเกิดมาต้องมาเป็นภาระหรือปัญหาของสังคม พ่อแม่ผู้ปกครองควรตระหนักเป็นอย่างมาก